אמיר גלבע

catalog.orderby
catalog.pagesize catalog.pagesize.perpage

הכול הולך

לראשונה מובאים בזה בכתב ידו של אמיר גלבע שירי ספרו האחרון כתובים במלואם וכסדרם, בציון מועדי כתיבתם, וברישום הארות והערות, ככתבם ביד המשורר.
$94.00 $50.00